Zminijietna – Voice of the Left : Press Release: Zminijietna condemns European Parliament position on Palestine.

P.O Box 35 Sliema. SLM1000

zminijietna@yahoo.com

12th October 2023

Press Release: Zminijietna condemns European Parliament position on Palestine.

The Left think-tank organization Zminijietna expressed its condemnation for the position taken by the European Parliament with regards to Israel-Palestinian war. During the commemoration, the EP chose not to pay tribute to all the innocent people that died and, are still dying in this war. 
“On the other hand, Zminijietna appreciates MEP Alex Agius Saliba decision not to take part. Maltese MEP stated that solidarity should also be expressed with Palestinian victims of Israel’s retaliation”. 

Furthermore, Zminijetna expressed its solidarity with all the victims, irrespective on which side they are. Zminijietna reiterates it’s position for a peaceful solution based on dialogue and international co-operation. Israel should accept the proposal for a two states solution. On this, all Palestinian forces are in agreement.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left.
Stqarrija għall-Istampa: Żminijietna tikkundanna l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Palestina.

L-Organizazzjoni Xellugija Żminijietna esprimiet il-kundanna tagħha għall-pożizzjoni li ħa l-Parlament Ewropew fir-rigward tal-gwerra bejn l-Izrael u l-Palestina. Waqt il-kommemorazzjoni, il-PE għażel li ma jagħtix ġieħ lil dawk in-nies kollha innoċenti li mietu u għadhom qed imutu f’din il-gwerra.

“Minn naħa l-oħra, Zminijietna tapprezza d-deċiżjoni tal-MEP Alex Agius Saliba li ma jipparteċipax. MEP Malti qal li solidarjetà għanda tintwera wkoll fil-konfront ta’ Palestinjani vittmi ta’ ritaljazzjoni mil-Izrael”.

Barra minn hekk, Zminijetna turi solidarjetà sħiħa mal-vittmi kollha, irrispettivament minn liema naħa. Żminijietna ttenni l-pożizzjoni tagħha għal soluzzjoni paċifika bbażata fuq id-djalogu u l-kooperazzjoni internazzjonali. L-Iżrael għandu jaċċetta l-proposta għal soluzzjoni ta’ ħolqien ta’ żewġ stati. Il-forzi Palestinjani kollha jaqblu dwar dan.

David Pisani
Uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi
Zminijietna – Leħen ix-Xellug.