Stqarrija għall-Istampa: “Malta għanda tieħu pozizzjoni b’saħħitha kontra l-eskalazzjoni tal-gwerra fl-Ukraina” – Zminijietna – Leħen ix-Xellug

21st March 2023

Press Statement:

“Malta should take a strong position against escalating of war in Ukraine” – Zminijietna – Voice of the Left

The Left think-tank organisation Zminijietna disagrees “with the position taken by the Maltese Government to endorse an EU Plan known as EU project arrangement for military aid to Ukraine.

Zminijietna added “that this agreement promotes one million artillery shells to Ukraine within 12 months, mostly to be purchased from EU countries, and to team up to produce more of this type”.

Zminijietna insists, “that this European policy will only lead to further escalation of war. Malta should support countries working for a UN peace agreement, rather than taking a double standard approach”.

Furthermore, this week, the world commemorated the 20th Anniversary from the US led invasion of Iraq that resulted in 210,000 civilian deaths and the exodus of hundreds of thousands of Iraqis. 

David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left

———————

Stqarrija għall-Istampa:

Malta għanda tieħu pozizzjoni b’saħħitha kontra l-eskalazzjoni tal-gwerra fl-Ukraina” – Zminijietna – Leħen ix-Xellug

L-organizzazzjoni Xellugija Zminijietna ma taqbilx mal-pożizzjoni li ħa l-Gvern Malti li japprova Pjan tal-UE magħruf bħala arranġament ta’ proġetti Ewropew favur għajnuna militari lill-Ukraina. 

Żminijietna żiedet tgħid “li dan il-ftehim qed jippromwovi li fi żmien 12 -il xahar jingħataw miljun munizzjon ta’ artillerija lill-Ukrajna, bil-maġġor parti minnhom jinxtraw minn pajjiżi tal-UE; u li jingħaqdu flimkien biex jipproduċu aktar munizzjon ta’ dan it-tip”.

Żminijietna tinsisti, “li l-politika Ewropea attwali qed twassal biss għal aktar eskalazzjoni tal-gwerra. Malta għandha tappoġġja lil dawk il-pajjiżi li qed jaħdmu favur ftehim ta’ paċi fil-Ġnus Magħquda, aktar milli tieħu pozizzjoni ambigwa ta’ ‘double standard’ “.

Barra minn hekk, din il-ġimgħa, id-dinja qed tfakkar l-20 Anniversarju mill-invażjoni tal-Iraq immexxija mill-Istati Uniti li rriżultat f’210,000 mwiet ta’ ċivili u l-eżodu ta’ mijiet ta’ eluf ta’ Iraqini mil-pajjiż.

David Pisani

PRO

Zminijietna – Leħen ix-Xellug