Stqarrija għall-Istampa: Jitolbu għal moratorju għall-‘iskema ta’ l-estenzjoni tal-konfini tal-2006′.

6th June 2023

Press Release:

Calls for a moratorium to ‘2006 rationalisation scheme’.

The Left think-tank organisation Zminijietna urges Parliament for a moratorium on building permits that fall under ‘2006 rationalisation scheme’.

“The authorised period should serve as an access for further studies that focus on land use; the social, economic and environmental aspect; and agriculture”.

“After this process, as an option, the Government should consider purchasing land that is of high environmental and agricultural value through the Passport scheme”, added Zminijietna.  

“If nothing is done, the effect on the environment and the surrounding communities will be devastating”, stressed Zminijietna – Voice of the Left.

David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija għall-Istampa: Jitolbu għal moratorju għall-‘iskema ta’ l-estenzjoni tal-konfini tal-2006′.

L-organizzazzjoni Xellugija Zminijietna tħeġġeġ il-Parlament għal moratorju fuq permessi tal-bini li jaqgħu taħt l-‘iskema ta’ estenzjoni tal-konfini tal-2006′.

“Il-perjodu awtorizzat għandu jservi bħala aċċess għal aktar studji li jiffokaw fuq l-użu aħjar tal-art; l-aspett socjali, ekonomiku, ambjentali, u agrikolu”.

“Bl-istudji konkluzi, bħala għażla, il-Gvern għandu jikkunsidra li jixtri dik l-art li għanda valur ambjentali u agrikolu għoli permezz tal-iskema tal-Passaporti”, żiedet tgħid Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

“Jekk ma jsir xejn, l-effett fuq l-ambjent u l-komunitajiet tal-madwar se ikun devastanti”, saħqet Zminijietna – Leħen ix-Xellug.

David Pisani

PRO

Zminijietna – Leħen ix-Xellug