Press Statement: Zminijietna concerned with Social policy Minister advocating for a neoliberal approach to pensions.

9th March, 2024

The Left think-tank organisation Zminijietna is highly concerned with the data on families’ financial stress. This information was given out during a public discussion organised by Gemma, a Government platform.  

“This data showed that in 2023, 17 per cent of the survey’s respondents said they had not saved money in the last 12 months”, added Zminijietna – Voice of the Left

Zminijietna stated that “these figures show that people on low income and an inadequate pension income is shifting people at high risks of poverty”.

“On the other hand, Zminijietna views positively the Government’s policy for an increase in pensions and the national minimum income”

“Furthermore, Zminijietna expected the Minister for Social Policy to come out with tangible solutions for an adequate and sustainable pension system and a decent income, rather than pronouncing himself in favour of a neoliberal approach to pensions”.  

David Pisani
PRO
Zminijietna – Voice of the Left  
Stqarrija għall-istampa:
Zminijietna mħassba bil-Ministru tal-Politika Soċjali favur approċċ neoliberali għall-pensjonijiet.

L-organizzazzjoni Xellugija Zminijietna tinsab imħassba ħafna bid-data li ngħatat dwar l-istress finanzjarju fuq il-familji waqt dibattitu ta’ diskussjoni organizzat riċentament minn Gemma, pjattaforma maħluqa mil-Gvern.

“Id-dat wriet li fl-2023, 17 fil-mija ta’ dawk li wieġbu fl-istħarriġ qalu li ma ffrankawx flus fl-aħħar 12-il xahar”, żiedet tgħid Zminijietna – Leħen ix-Xellug.

Żminijietna stqarret li “dawn iċ-ċifri juru li familji bi dħul baxx u pensjoni inadegwata għadhom qed ipoġġu lin-nies f’riskju kbir ta’ faqar”.

“Minn-naħa l-oħra, Żminijietna tkejjel b’mod pożittiv il-politika tal-Gvern għaż-żieda fil-pensjonijiet u l-paga minima mħabbra fl-aħħar budget”

“Barra minn hekk, Żminijietna stenniet li l-Ministru tal-Politika Soċjali joħroġ b’soluzzjonijiet tanġibbli għal sistema ta’ pensjoni adegwata, sostenibbli u dħul diċenti, aktar milli jippronunzja ruħu favur approċċ neoliberali għall-pensjonijiet”.

David Pisani
PRO
Zminijietna – Leħen ix-Xellug