Press Statement: “Comino should be given the status of an Ecological Island” – Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left

P.O Box 35 Sliema. SLM1000

zminijietna@yahoo.com
17th July 2023

The Leftist Organization Zminijietna urges Parliament “to give Comino the status of an Ecological Island. That means that the land concession given in the 60’s for the building of hotels and other tourist facilities on the island of Comino should be withdrawn”. 
Zminijietna added that “the Government should make good for the losses MIDI will suffer from this decision. Government capital investment for Project Green should be used in this regard”.     
Furthermore, Zminijietna urges “for more studies on how to protect the Island of Comino from unsustainable practices. Also, the formation of a foundation for better management and the protection of Comino should be established. 
Representatives from the Government, the opposition, and civil society should be represented on this board, with the press represented as an advisory role, effectively serving as a watchdog for unsustainable practices on the island. Same as the Majjistral Park”.   
David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left
Stqarrija Stampa: “Kemmuna għanda tingħata status ta’ Gzira Ekoloġika” – Zminijietna. 
L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna qed “tħeġġeġ il-Parlament biex Kemmuna tingħata status ta’ Gzira Ekoloġika. Li jfisser li l-konċessjoni tal-art li ngħatat fi snin 60 għall-izvilupp ta’ lukanda u faċilitajiet oħra turistiċi tiġi rtirata”. 
Zminijietna ziedet tgħid “li l-Gvern għandu jagħmel tajjeb għat-telf li se jagħmel MIDI b’din id-deċizjoni. L-investiment kapitali tal-Gvern fi Proġetti Ħodor għandu jintuza għal dan il-għan”.
Barra minn hekk, Zminijietna “tħeġġeġ għal aktar studji dwar kif il-Gzira ta’ Kemmuna tista’ tiġi ssalvagwardjata minn prattiċi nsostenibbli. Kif ukoll, għanda tiġi mwaqqfa 

fondazzjoni għall-immaniġġjar aħjar u l-protezzjoni ta’ Kemmuna.

Rapprezentanti tal-Gvern, mil-opposizzjoni  u soċjetà ċivili għandhom jkunu rapprezentati fuq il-bord, bil-midja rapprezentata wkoll fil-qasam konsultattiv, effettivament isservi ta’ sorveljanza kontra prattiċi nsostenibbli fuq il-Gzira ta’ Kemmuna. L-istess bħal Park tal-Majjistral”. 

David Pisani

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi 

Zminijietna – Leħen ix-Xellug.