Konferenza stampa tat-Tnedija tal-Front Maltin Inqumu mill-Perit Dom Mintoff u Dr. Karmenu Mifsud Bonnici

Konferenza tat-tnedija tal-Front Maltin Inqumu FMI fit-23 ta’ Settemebru, 2002 fuq Smash TV, mill-Perit Dom Mintoff u Dr. Karmenu Mifsud Bonnici.