Helsinki

HELSINKI 1975

Il-ġrajja tal-Konferenza ta’ HELSINKI ta’ bejn l-1973 u l-1975, wisq probabli hija l-akbar kapolavur tal-Perit Mintoff. F’din il-Konferenza huwa rnexxielu, kontra oppożizzjoni tremenda, jorbot tista’ tgħid lill-kumplament tad-dinja, li taċċetta li ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hem paċi fl-Ewropa, kif ukoll x’għandu jsir biex il-paċi tintlaħaq. Iżda l-potenzi l-kbar, għalkemm intrabtu, xorta ma mxewx fuq din it-triq tal-paċi, bir-riżultat li llum il-Mediterran huwa ħuġġieġa sħiħa.

Il-F.M.I jistiednek taqra aktar dwar HELSINKI 1975 kif ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-Mediterran illum.