Stqarrija Stampa: Kwistjoni Immigrazzjoni: Malta għanda tirtira mil-Programm tan-NATO ta’ ‘Partnership for Peace’

L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna qed tappoġġja s-sejħa li qed jagħmlu l-MEPs Maltin fi Brussels sabiex l-pajjizi kollha tal-Unjoni Ewropeja jagħtu l-għajnuna tagħhom fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran.

Ziedet tgħid li “Ma tagħmilx sens li Malta tibqa’ msieħba fil-programm għaz-zamma tal-Paċi (Pfp), meta ħafna mil-istess pajjizi msieħba fin-NATO huma stess qed jinstigaw il-gwerra fil-Libja għall-interessi varji tagħhom”. 
“Għalhekk nħeġġu l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex jagħmel dan il-pass u jirtira l-Malta minn dan il-programm”, temmet tgħid Zminijietna – Leħen ix-Xellug. 
David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Zminijietna – Leħen ix-Xellug
Kuntatt organizazzjoni: 7953 6914

Press Statement:
Immigration issue: Malta should withdraw from NATO Partnership for Peace Program (Pfp).
The Left think-tank organisation Zminijietna said “that if fully supports Maltese MEP’s call for an EU common action on migration in the Mediterrean.
Zminijietna added that “It doesn’t make sense for Malta to be part of the Partnership for Peace Program (Pfp), when many of the countries forming the North Atlantic Treaty Organisation are themselves instigating the war in Libya, for their own interests”. 
“Therefore, we urge the Ministry of Foreign Affairs to take this decision and withdraw Malta from this program”, concluded Zminijietna – Voice of the Left.
David Pisani
PRO
Zminijietna – Voice of the Left
Contact organisation: 7953 6914