Stqarrija għall-Istampa: Żminijietna tappella għall-iffriżar tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael.

Zminijietna – Voice of the Left

P.O Box 35 Sliema. SLM1000

zminijietna@yahoo.com

27th October 2023

Press Statement: Zminijietna calls to freeze diplomatic relations with Israel.

The left think-tank organisation Zminijietna appealed to the Maltese Government to freeze diplomatic relations with Israel. Nothing can justify what Israel is doing in Gaza. 

Zminijietna added that “the Maltese Government should be clear when it comes to justify the right to justice and security. The Palestine people in Gaza are facing a genocide.”

“The Maltese Government should not allow foreign military vessels to enter the Grand harbour. As a neutral country, we should respect the Neutrality clause, saying no to military vessels in our ports,” concluded Zminijietna – Voice of the Left

David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija għall-Istampa: Żminijietna tappella għall-iffriżar tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael.

Żminijietna appellat lill-Gvern Malti biex jiffriża r-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael. Xejn ma jista’ jiġġustifika dak li qed jagħmel Iżrael f’Gaża.

Żminijietna żiedet tgħid li “l-Gvern Malti għandu jkun ċar meta jiġi biex jiġġustifika d-dritt għall-ġustizzja u s-sigurtà. Il-poplu Palestinjan f’Gaża qed jiffaċċja ġenoċidju.”

“Il-Gvern Malti m’għandux iħalli bastimenti militari barranin jidħlu fil-Port il-Kbir. Bħala pajjiż newtrali għandna nirrispettaw il-klawżola tan-Newtralità, ngħidu le lill-bastimenti militari fil-portijiet tagħna,” temmet tgħid Zminijietna – Leħen ix-Xellug.

David Pisani

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Zminijietna – Leħen ix-Xellug