Stqarrija għall-Istampa: Il-Gvern għandu jiffriża r-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael. – Żminijietna

4th November 2023Press Statement: Government should freeze diplomatic relations with Israel. 
The Left think-tank organisation Zminijietna reiterates its position by calling on the Maltese Government to freeze diplomatic relations with Israel.

Zminijietna said that “Malta as a neutral country should not look at this war one sided. We expect the Maltese Government to exert more pressure in International fora as Israel is violating international law, resulting in mass killing of Palestinian people, ethnic cleansing and discrimination based on race and religion”.   
Zminijietna will be participating in today’s event in solidarity with Palestine.  

David PisaniPRO

Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija għall-Istampa: Il-Gvern għandu jiffriża r-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael.

L-Organizazzjoni Xellugija Żminijietna ttenni l-pożizzjoni tagħha billi tappella lill-Gvern Malti biex jiffriża r-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Iżrael.

Żminijietna qalet li “Malta bħala pajjiż newtrali m’għandhiex tħares lejn din il-gwerra naħa waħda. Nistennew li l-Gvern Malti jagħmel aktar pressjoni f’fora internazzjonali hekk kif Iżrael qed jikser liġijiet internazzjonali, li qed twassal għal qtil tal-massa ta’ ċivili Palestinjani, tindif tal-popolazzjoni minn arthom, u diskriminazzjoni bbazata fuq razza u reliġjon. 

Żminijietna se tkun qed tipparteċipa fl-attività tal-lum b’solidarjetà mal-Palestina.

David PisaniKariga Relazzjonijiet PubbliċiZminijietna – Leħen ix-Xellug