Press Statement: Zminijietna urges the Government for ‘Public Domain Status’.

11th December 2022

The Left think-tank organisation Zminijietna appeals “to the Government to take a progressive approach to list various sites around Malta and Gozo for ‘Public Domain Status’. 
Zminijietna added that “in 2016, Parliament passed the Public Domain Act to have the entire Maltese foreshore re-classified as ‘public domain’, but stopped short of enforcing such law. Furthermore, Zminijietna questioned the ongoing procedure taken by the government to further negotiate for ‘beach concessions’ with private interests. 
Zminijietna urges “the Government to take a proactive approach and include for ‘Public Domain Status’ the recommended list given in 2016 by various ENGOs, that include amongst other the area of Ħondoq ir-Rummien, Manoel Island, Kalanka Delimara, and Comino. The Qala Local Council is also pushing for Public Domain Status to Ħondoq ir-Rummien”.    Furthermore, Zminijietna insists that the Government should halt the proposed decision to remove from Public Domain, the area of Chalet in Sliema and two other sites in Qawra. The Government should first give a legal protection status to Ħondoq, Comino and other sites listed by the ENGOs.
Zminijietna believes “that various organisations should join forces against Government’s policy to ignore ENGOs requests”. 
David PisaniPRO Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija Stampa: Zminijietna tħeġġeġ il-Gvern għal ‘Public Domain Status’.
L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna qed tappella l-Gvern biex jieħu approċċ progressiv ħalli diversi siti madwar Malta u Għawdex jidħlu fid-‘Dominju Pubbliku’.
Zminijietna ziedet tgħid li “fl-2016 il-Parlament Malti għadda l-Att dwar id-Dominju Pubbliku sabiex il-kosta kollha tiġi protetta minn din il-liġi, imma waqaf ħesrem milli jinforza. Barra minn hekk, Zminijietna tistaqsi l-proċedura applikata ta’ spiss mil-Gvern li jkompli jinnegozzja ma’ operaturi privati għal ‘konċezzjonijiet ta’ bajjiet’. 

Zminijietna tħeġġeġ “il-Gvern biex jieħu approċċ progressiv u jinkludi fid-‘Dominju Pubbliku’ il-lista’ ta’ siti li ġew rrakomandati lilu fl-2016 minn diversi għaqdiet ambjentali, li jinkludu fosthom Ħondoq ir-Rummien, Manoel Island, Kalanka Delimara, u Kemmuna. Il-Kunsill tal-Qala wkoll qed jitlob sabiex Ħondoq jiddaħħal taħt dan l-Att”.
Barra minn hekk, Zminijietna tinsisti “li l-Gvern għandu jwaqqaf id-deċizjoni proposta li jneħħi mid-Dominju Pubbliku, l-art ta’ Chalet ġewwa tas-Sliema, u ġiex siti oħra ġewwa l-Qawra. Il-Gvern għandu l-ewwel jagħti status ta’ protezzjoni legali lill-Ħondoq, Kemmuna u siti oħra mressqa mil-għaqdiet ambjentali”. 
Zminijietna temmen li għaqdiet varji għandhom jingħaqdu flimkien kontra l-politika tal-Gvern li jinjora t-talba tagħhom.   David PisaniUffiċjal Relazzjonijiet PubbliċiZminijietna – Leħen ix-Xellug.