Press Statement: Zminijietna expressed solidarity with Iranian women.

9th October 2022
Press Statement: Zminijietna expressed solidarity with Iranian women.

The Left think-tank organisation Zminijietna expressed solidarity and support to all progressive and democratic forces in Iran, who are fighting for secularism and women’s rights.
Zminijietna said “that the European left had also taken a stand against the killing of demonstrators and theocracy in Iran. The Left in Iran stands for democracy, secularism and women’s emancipation”. 
“Increasing female’s representation in politics should be the way forward for women in Iran”, stated Zminijietna – Voice of the Left. 
David PisaniPROZminijietna – Voice of the Left


Stqarrija Stampa: Zminijietna esprimit solidarjetá man-nisa Iranjani.

L-Organizazzjoni ta’ ħsieb xellugi Zminijietna esprimit solidarjetà u appoġġ mal-forzi progressivi u demokratriċi ġewwa l-Iran, li qed jiġġieldu għal pajjiz sekulari u drittijiet tan-nisa. 
Zminijietna qalet li “Xellug Ewropew ukoll ħa pozizzjoni kontra qtil ta’ demonstranti u l-Istat teokratiku fl-Iran. Ix-xellug fl-Iran favur demokrazija, sekularizmu u l-emanċipazzjoni tal-mara.
“Zieda fir-rapprezentanza tal-mara fil-ħajja politika fl-Iran għanda tkun it-triq ‘il quddiem fil-politika”, saħqet dan Zminijietna – Leħen ix-Xellug.
David PisaniUffiċjal Relazzjonijiet PubbliċiZminijietna – Leħen ix-Xellug