Press Statement: Zminijietna calls for legislation to ban exploitation of irregular migrants.

27th November 2022

The Left think-tank organisation Zminijietna appeals to the cabinet to legislate to make it illegal to hire persons for work without a ‘ work contract’. Companies caught exploiting these people should have their license withdrawn for a maximum of two years. 

Zminijietna added that “Irregular migrants are the most affected and are more vulnerable to workplace accidents. Also, stories of undocumented migrants residing in Malta is becoming the order of the day. These people are being denied the right to a decent job and a basic standard of living. Many of these people find work in the construction sector. Between January and June of 2022, work accidents in the construction sector amounted to 13% “.

Additionally, the leftist organisations insist that “a better enforcement system should be in place that treats people humanely, while penalising abusive and exploitative practices”.

Zminijietna concludes the press statement by thanking the Government for the measures announced that protect platform workers, that include the right to leave, a minimum wage, paid overtime and other standard benefits under a new legislative package”.David PisaniPRO Zminijietna – Voice of the Left

—————-

Stqarrija Stampa: Zminijietna tappella għall-leġislazzjoni li tipprojbixxi l-esplojtazzjoni ta’ immigranti irregolari. 

L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna qed tappella l-Gvern biex jilleġisla sabiex jagħmel illegali l-uzu ta’ kiri ta’ persuni għal xogħol mingħajr kuntratt tax-xogħol legali. Kuntratturi jew kumpaniji li jinqabdu jagħmlu dan għandhom jkollhom il-liċenzja meħuda għall-perjodu ta’ sentejn.   

Zminijietna ziedet tgħid li “immigranti irregolari huma l-aktar milquta minn dawn il-prassi abbuzivi u huma l-aktar suxxettipli għall-inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Kif ukoll, stejjer ta’ immigranti f’Malta mingħajr ebda dokumentazzjoni qed issir l-ordni tal-ġurnata. 

Dawn in-nies qed jkunu mċaħħda mid-dritt għal xogħol diċenti u livell baziku ta’ għajxien. Ħafna minn dawn in-nies isibu xogħol fis-settur tal-kostruzzjoni, fejn statistika lokali dwar inċidenti fuq il-post tax-xogħol turi li mil-ewwel tas-sena sa Ġunju, l-inċidenti fil-qasam tal-kostruzzjoni jlaħħqu it-13%”.

Barra minn hekk, l-organizazzjoni xellugija tinsisti għal titjib fis-sistema tal-infurzar li titratta dawn il-persuni b’mod dinjituz, filwaqt li tippenalizza l-prattiċi abbuzivi u esplojtattivi li jiffaċċjaw dawn il-persuni”.

Zminijietna ttemm l-istqarrija billi “tirringrazzja l-Gvern għall-mizuri mħabbra li jipproteġu l-ħaddiema tal-pjattaformi, li fosthom jinkludu d-dritt għall-lif, għall-paga minima, sigħat extra tax-xogħol bi ħlas, u benefiċċji oħra li jagħmlu l-imġjieg diċenti”.David PisaniUffiċjal Relazzjonijiet PubbliċiZminijietna – Leħen ix-Xellug.