Press Statement: Zminijietna appeals to the Government to support Ireland’s position towards Israel.

30th May 2021
English/Maltese Version
Press Statement: Zminijietna appeals to the Government to support Ireland’s position towards Israel.  
The Left think-tank organisation Zminijietna welcomes the decision taken by the country of Ireland to categorically classify Israel as an ‘Apartheid State’.
Zminijietna added “that it’s a historic moment. Thanks to the Left-wing party Sein Finn, the Irish Parliament now stands as the first country in Europe to categorically state without equivocation that Israel has carried out the crime of annexation in the occupied Palestinian Territories”.
Zminijietna – Voice of the Left urges progressives in Maltese Parliament to follow suit, so Malta will become the second European Country to hold a formal position stating that Israel is an ‘Apartheid State’.

David Pisani

PROZminijietna – Voice of the Left

Stqarrija Stampa: Zminijietna tappella lill-Gvern biex jappoġġja l-pożizzjoni tal-Irlanda fil-konfront tal-Iżrael.
L-organizzazzjoni Xellugija Zminijietna tilqa’ d-deċiżjoni meħuda mill-pajjiż ta’ l-Irlanda li jikklassifika b’mod kategoriku lill-Iżrael bħala ‘Stat Apartista’.
Zminijietna żiedet tgħid “li dan huwa mument storiku. Grazzi għall-partit tax-Xellug Sein Finn, il-Parlament Irlandiż issa jinsab f’pozizzjoni bħala l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li kategorikament jiddikjara fil-miftuħ li l-Iżrael wettaq att kriminali bit-teħid ta’ artijiet Palestinjani”.
Għalhekk, Zminijietna – Leħen ix-Xellug qed tappella l-progressivi fil-Parlament Malti biex jagħmlu l-istess, b’hekk Malta ssir it-tieni pajjiż Ewropew li jħaddan pożizzjoni formali li tgħid li l-Iżrael huwa ‘Stat Apartista’.

David Pisani

PROZminijietna – Leħen ix-Xellug