Press Statement: Tax incentives should promote regular and decent employment.


Reacting to MHRA call for tax-exemptions on overtime and part-time income earned by employees, the leftist organisation Zminijietna stated “that Tax incentives should promote regular and decent employment rather than an increase in working hours and part-time contracts”.

Furthermore, Zminijietna urges “MCESD to give importance to the living conditions of workers on minimum wage income. An increase in the statutory minimum wage income should be the way forward for a post covid-19 economic recovery”.

“Another important issue that needs to be addressed in the hospitality sector, are the working conditions of food delivery couriers. Zminijietna’s position is to regulate the status of delivery workers as salaried staff”.  

David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left

Contact organisation: zminijietna@yahoo.com

Stqarrija Stampa:

Benefiċċji fit-taxxa għandhom jippromwovu xogħol regulari u deċenti.

B’reazzjoni għall-proposta mressqa mil MHRA għall-ezentazzjoni tat-taxxa fuq sigħat aktar tax-xogħol u xogħol part-time, l-organizazzjoni xellugija Żminijietna saħqet “sabiex l-inċentiv fit-taxxa jiżgura xogħol regulari u diċenti, aktar milli żieda f’sigħat tax-xogħol u xogħol b’kuntratt part-time”.

Barra minn hekk, Żminijietna tħeġġeġ “l-MCESD biex jagħti mportanza l-kundizzjoni tal-għajxien ta’ ħaddiema bil-paga minima. Żieda fil-paga minima statutorja għanda tkun l-parti mil-istrateġija nazzjonali fl-irkupru ekonomiku għal wara l-pandemija”.  

“Kwistjoni oħra mportanti li għada ma ġietx indirizzata fil-qasam tal-ospitalità, huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ ‘food delivery couriers’. Il-posizzjoni ta’ Żminijietna hija favur li status ta’ dawn il-ħaddiema jiġi regulat għall-ħaddiema b’impjieg fiss”.

David Pisani

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Zminijietna – Leħen ix-Xellug

Kuntatt tal-organizazzjonizminijietna@yahoo.com