Press Statement: Government contradicts Malta’s position for peace in Ukraine 

12th March 2023

The Left think-tank organisation Zminijietna critically calls out the Maltese Government for allowing Military Ship USS Nitze to dock in the port of La Valletta. The United States is not working for a peaceful solution to the war in Ukraine”. 

Zminijietna added “since the war in Ukraine, US and Russian military vessels have been constantly present in the Mediterranean sea. The situation is mostly dangerous. 
Furthermore, foreign media confirmed that the Russian ship Admiral Gorchkov, equipped with hypersonic missiles, should enter the Mediterranean Sea”.

“Politically, as a neutral country, Malta should keep away from positioning itself close to a super power. Malta should act according to its principles, to safeguard our neutrality, and to promote peace and dialogue”.

David Pisani
PRO
Zminijietna – Voice of the Left Stqarrija għall-Istampa: Il-Gvern jikkontradixxi l-pożizzjoni ta’ Malta favur paċi fl-Ukrajna

L-organizzazzjoni Xellugija Zminijietna toħroġ tikkritika lill-Gvern Malti talli ħalla l-Vapur Militari USS Nitze jittrakka fil-port tal-Belt Valletta. L-Istati Uniti mhix qed taħdem għal soluzzjoni paċifika fil-gwerra fl-Ukrajna”.

Żminijietna żiedet tgħid “li mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna, diversi bastimenti militari Amerikani u Russi kontinwament qed jkunu preżenti fil-baħar Mediterran. Is-sitwazzjoni fil-Mediterran hija mil’aktar perikoluża.

Barra minn hekk, midja barranija kkonfermat li l-vapur militari Russu Admiral Gorchkov, mgħammar b’missili ipersoniċi, għandu jidħol fil-Mediterran”.

“Politikament, bħala pajjiż newtrali, Malta għandha żżomm ‘il bogħod milli tpoġġi lilha nnifisha qrib xi superpotenza. Malta għandha taġixxi skont il-prinċipji tagħha, ta’ newtralità, favur il-paċi u d-djalogu”.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Zminijietna – Leħen ix-Xellug