Press Statement: Free Public Transport – “An Ecological and Social change ” – Zminijietna

2nd October 2022
The Left think-tank organisation Zminijietna calls the introduction of ‘free public transport’ an ecological and social change. “Ecological as this will result in reduction in carbon emissions, and social as the low income people will benefit the most”. The leftist organisation Zminijietna urges “the Government to check that the service provided is of good quality and efficiency is given importance. Also, Zminijietna insists for an improvement in the working conditions for the workers.”
David Pisani
PROZminijietna – Voice of the Left
Stqarrija Stampa: Transport Pubbliku bla hlas – “Bidla Ekologika u Socjali” – Zminijietna


L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna sejhet l-introduzzjoni ta’ transport pubbliku bla hlas bhala bidla ekologika u socjali.
“Ekologika ghax din se twassal ghat-tnaqqis ta’ karbonju fl-arja, u socjali peress li se jibbenefikaw minnha l-aktar dawk bi dhul baxx”.
L-Organizazzjoni Xellugija Zminijietna theggeg il-Gvern biex jassigura li servizz provdut jkun ta’ kwalità u li l-efficcjenza fis-servizz tinghata l-importanza. Barra minn hekk, Zminijietna tinsisti favur titjib fil-kundizzjonijiet tal-haddiema.
David PisaniUfficjal Relazzjonijiet PubbliċiZminijietna – Lehen ix-Xellug.