Press statement: Combating the inhuman treatment of Foreign Workers – Zminijietna – Voice of the Left

Zminijietna – Voice of the Left

P.O Box 35 Sliema. SLM1000zminijietna@yahoo.com

Press statement: Combating the inhuman treatment of Foreign Workers
Zminijietna – Voice on the Left expressed its concern with regards to the story of an injured foreign worker who was left lying on the pavement in a street in Mellieha.

Zminijietna warns “that laws must be enforced so that foreign workers are protected from illegal treatment. Immigrant workers are the ones mostly exposed to such abuse”.

Zminijietna believes that “trade licenses should be withdrawn outrightly if businesses are caught employing workers illegally. Job Plus should assist immigrants to confront illegal employment.

Also, persons with a refugee status from a particular EU country should be allowed to work in another EU country, to reduce ‘illegal employment’ of immigrants.

Zminijietna joined up with other organizations and groups that have voiced condemnation for this inhuman treatment.

David Pisani

PRO Zminijietna – Voice of the Left
—————
Stqarrija għall-istampa:Zminijietna tishaq ghaIl-ġlieda kontra t-trattament inuman tal-Ħaddiema Barranin

Zminijietna – Leħen ix-Xellug esprimiet it-tħassib tagħha rigward l-istorja ta’ ħaddiem barrani midrub li tħalla mimdud fuq bankina fi triq fil-Mellieħa.
Zminijietna twissi “li l-liġijiet għandhom jiġu infurzati sabiex il-ħaddiema barranin ikunu protetti minn trattament inuman. Il-ħaddiema immigranti huma l-aktar esposti għal abbuż bħal dan”.

Zminijietna temmen li “liċenzja tan-negozju għandha tiġi rtirata jekk il-kumpanija tinqabad timpjega ħaddiema illegalment. Job Plus għanda tgħin lill-immigranti biex tigi ndirizzata l-problemi ta’ mpjieg illegali.

Ukoll, persuni bi status ta’ refuġjat moghti minn pajjiż partikolari tal-UE għandhom jitħallew jaħdmu f’pajjiż ieħor tal-UE, biex jitnaqqsu l-‘impjieg illegali’ ta ’immigranti”.

Zminijietna qed tingħaqad ma’ organizzazzjonijiet u ghaqdiet mis-socjeta civili li esprimew kundanna għal dan it-trattament inuman.

David Pisani

PROZminijietna – Leħen ix-Xellug