Il-Front Maltin Inqumu isellem il-memorja ta’ Dr. Karmenu Mifsud Bonnici

Il-Front Maltin Inqumu isellem il-memorja ta’ Dr. Karmenu Mifsud Bonnici. Il-kumitat jaghti l-kondoljanzi lil familjari ghat-telfa. Jirringrazzjaw lil Dr. Karmenu Mifsud Bonnici ghal hidma sfieqa fi hdan il-front u s-sostenn kontinwu tieghu. Zgur li qatt ma huwa ser ikun minsi ghal hidma b’risq il-klassi tal-haddiem, ghaz-zghir u l-batut. Strieh fis-sliem.