Ħallewha tmut bil-għatx

They left her to die 
Join us next Friday at 18:30 in front of Saint Liesse Chapel near the Grand Harbour in Valletta in memory of Loujin, a four-year old Syrian girl who died of thirst due to inaction of the Maltese authorities.
It is time to end these policies that dehumanize and brutalize the most vulnerable people.
It is time to end these policies that deny the right to asylum.
It is time to end these policies that delay rescue.
It is time to end these policies that force people back to war zones and torturous detention camps.
It is time to end these policies that kill a four-year old girl at sea and other children.  
Ħallewha tmut bil-għatx 
Ingħaqdu magħna nhar il-Ġimgħa fis-18:30 quddiem il-Kappella ta’ San Liesse, il-Port il-Kbir, ġewwa l-Belt Valletta. Din l-attività se ssir biex niftakru lil Loujin – tifla ta’ erba’ snin li mietet bil-għatx minħabba li l-awtoritajiet ma ħadu ebda azzjoni.
Wasal iż-żmien li tieqaf din il-politika ta’ depravazzjoni u brutalità fuq in-nies l-aktar vulnerabbli.
Wasal iż-żmien li tieqaf din il-politika li jiġi rrifjutat id-dritt għall-ażil.
Wasal iż-żmien li tieqaf din il-politika li ddewwem l-operazzjonijiet tas-salvataġġ.
Wasal iż-żmien li tispiċċa għal dejjem din il-politika li tibgħat lin-nies lura lejn żoni ta’ gwerra u kampijiet tad-detenzjoni fejn ta’ spiss jiġu ttorturati.
Wasal iż-żmien li din il-politika li qatlet tifla ta’ erba’ snin fil-baħar u tfal oħra, tintemm issa.
Website Icon movimentgraffitti.org  67, Strait Street, Valletta info@movimentgraffitti.org