FILMAT: Tkompli d-diskussjoni dwar il-laqgħa tal-Parlament Ewropew minn Sammy Meilaq u Dr. Karmenu Mifsud Bonnici