FILMAT: Min kien il-Perit Duminku Mintoff?

Min kien Duminku Mintoff? Filmat dwar il-Perit Duminku Mintoff, Prim
Ministru li qajjem il-fqir, il-batut u l-ħaddiema fuq saqajhom u li
ġab il-Ħelsien għal Malta u għall-poplu Malti.