ARA: 30 sena minn meta l-ħaddiema tat-Tarznari u ħaddiema oħra Maltin għalqu l-Port il-Kbir

Diskorsi tal-kelliema meta saret il-Wirja fil-Parlament fit-2 ta’ Ġunju 2018 organizzata mill-ex ħaddiema tat-Tarznari bħala tifkira tat-30 sena minn meta l-ħaddiema tat-Tarznari u ħaddiema oħra Maltin għalqu l-Port il-Kbir biex ma ħallewx lill-Aircraft Carrier Ark Royal u bastimenti oħra Inglizi jidħlu bi protesta kontra l-Armi Nukleari u
tal-Qerda tal-Massa.
Dan il-video huwa miġjub lilkom bl-għajnuna tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonai CNI u l-Front Maltin Inqumu FMI u b’radd il-ħajr lill-Parlament għall-għajnuna u l-video.